Pogoji uporabe

Mercator

Splošni pogoji poslovanja Mmm Recepti (www.mmmrecpeti.si) Če želite direktno komunicirati s podjetjem MERCATOR, d.d., v zvezi s spletnim portalom Mmm Recepti (www.mmmrecepti.si), nam pišite na mmmrecepti@mercator.si.

Pogoji poslovanja med

Mercator, d.d.
Dunajska cesta 107
1000 Ljubljana
matična številka: 5300231000 
davčna številka: SI 45884595
(v nadaljnjem besedilu “Mercator, d.d.”)

in vsakokratni obiskovalec/uporabnik spletnega mesta Mercator kulinarika (v nadaljnjem besedilu “obiskovalec” oz. “uporabnik”)

Splošno

1. člen

Namen teh splošnih pogojev poslovanja je jasno definirati pogoje uporabe spletnega mesta Mmm Recepti (www.mmmrecepti.si).

Splošni pogoji poslovanja uporabe spletnega mesta Mmm Recepti (www. mmmrecepti.si) so sestavljeni v skladu s pozitivno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Spletna mesto Mmm Recepti je spletna stran, ki jo upravlja MERCATOR, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana.

2. člen

Ob registraciji na spletnem mestu Mmm Recepti obiskovalec spletnega mesta skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter določi geslo in postane uporabnik spletnega mesta Mmm Recepti.

Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik spletnega mesta Mmm Recepti in pridobi pravico do nalaganja svojih vsebin na spletno mesto ter pravico sodelovati na forumih in komentiranjih posameznih vsebin na spletnem mestu Mmm Recepti, vse skladno s predmetnimi splošnimi pogoji poslovanja Mmm Recepti. Če je uporabnik že registriran za uporabo storitev Moja Pika in/ali Mercator Spletna trgovina (živilska spletna trgovina) in/ali Mercator Spletna trgovina tehnika, potem lahko za registracijo v Mmm Recepti uporabi isto uporabniško ime in geslo.

Mercator, d.d., tako ločuje za potrebe teh splošnih pogojev med “obiskovalcem” in “uporabnikom” spletnega mesta Mmm Recepti.

Obiskovalec spletnega mesta Mmm Recepti je (fizična ali pravna) oseba, ki se pri uporabi spleta (interneta) nahaja na spletnem mestu Mmm Recepti (npr.: pregleduje spletne strani, uporablja objavljene vsebine, ipd.).

Uporabnik spletnega mesta Mmm Recepti je (fizična ali pravna) oseba, ki se registrira na spletnem mestu Mmm Recepti in poleg pregledovanja vsebin pridobi pravico aktivne vloge pri ustvarjanju in objavljanju vsebin na spletnem mestu Mmm Recepti. Registracija oz. pridobitev statusa uporabnika je pogoj za objavljanje vsebin na spletnem mestu Mmm Recepti.

2. člen

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje Mercator, d.d., na spletnem mestu Mmm Recepti ter pravice obiskovalcev in uporabnikov na navedenem spletnem mestu.

Navedeni splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti obiskovalcev ter uporabnikov spletnega mesta Mmm Recepti.

3. člen

Navedeni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku spletnega mesta Mmm Recepti.

Ob registraciji obiskovalec spletnega mesta Mmm Recepti sprejme navedene pogoje poslovanja in postane uporabnik navedenega spletnega mesta. Ti splošni pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo pisne pogodbe, ki jo podpišeta Mercator, d.d., in uporabnik.

Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani.

Navedeni splošni pogoji se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno objavo na spletnem mestu Mmm Recepti veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje (t.i.: uploada) posamezne vsebine.

4. člen

Spletno mesto Mmm Recepti vsebuje informacije za splošne informativne in reklamne namene, podane s strani Mercator, d.d. Vsebina teh spletnih strani je last Mercator, d.d., ter tako avtorskopravno zaščitena. Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, prikazovanje, razmnoževanje, ipd., vsebine tega spletnega mesta.

Družba Mercator, d.d., ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem oz. delovanjem spletnega mesta Mmm Recepti ter informacijami, objavljenimi na njih.

Družba Mercator, d.d., si pridržuje pravico do spremembe vsebin na spletnem mestu Mmm Recepti. Spletno mesto Mmm Recepti nudi tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani družba Mercator, d.d., ne odgovarja.

5. člen

Recepti, ocene, komentarji na forumih in ostale storitve ter informacije, kjer vsebino pišejo uporabniki, so odgovornost uporabnikov, ki podajo te vsebine in informacije. Mercator, d.d., je ponudnik storitev spletnega mesta Mmm Recepti in tako v delu vsebin, ki jih ponujajo uporabniki, le servis za pretok teh informacij, podanih s strani uporabnikov in ne odgovarja za njihovo vsebino.

6. člen

Ne glede na prejšnji člen teh splošnih pogojev bodo administratorji spletnega mesta Mmm Recepti ukrepali v primeru, ko bi uporabnik na spletnem mestu Mmm Recepti:

a) zmerjal, zasmehoval ali žalil druge uporabnike interneta
b) ščuval k verski, rasni, seksualni, nacionalni, politični ali kakšni drugi nestrpnosti
c) izvajal aktivnosti, ki lahko povzročijo pošiljanje velikih količin podatkov in privedejo do zavrnitve storitev
d) uporabljal zasebna sporočila za prenos množičnih sporočil komercialne narave
e) prepisoval avtorsko zaščitene podatke in bo to Mercator, d.d., znano oz. bo o tem obveščen.

Administratorji spletnega mesta Mmm Recepti bodo odstranili tudi druge neprimerne in neustrezne vsebine uporabnikov, pri čemer si Mercator, d.d., jemlje pravico do lastne presoje primernosti in ustreznosti vsebine. Kot neprimerne ali neustrezne bodo administratorji šteli zlasti komentarje in recepte, katerih vsebina bo omalovažujoča, ponižujoča, nemoralna, diskriminatorna, rasistična, spodbujala k nemoralnim ali nezakonitim dejanjem ali vsebovala znake ter vsebine, ki so v nasprotju s cilji družbe Mercator, d.d.

7. člen

Mercator, d.d., niti druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri nastanku in delovanju spletnega mesta Mmm Recepti, ne odgovarja za posredno ali neposredno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi tehničnih težav ali prekinitev delovanja spletnega mesta, nezmožnostjo uporabe informacij na teh spletnih straneh ali napake oziroma pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Mercator, d.d., zagotavlja pravilno delovanje le spletnega mesta in ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi napake na uporabnikovi strojni in/ali programski opremi.

8. člen

Vse informacije, objave in podatki, ki so na voljo na spletnem mestu Mmm Recepti, so ponujeni tako, kot so. Nobenega jamstva ni, da so podatki pravilni, natančni, koristni ali uporabni za obiskovalca in/ali uporabnika. Obiskovalec in/ali uporabnik uporablja podatke, pridobljene na spletnem mestu Mmm Recepti, na lastno odgovornost. Avtorji in izvajalci vsebin na spletnem mestu Mmm Recepti ne odgovarjajo za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala pri obiskovalcu in/ali uporabniku zaradi uporabe netočnih ali napačnih podatkov, dobljenih na spletnem mestu Mmm Recepti.

9. člen

Obiskovalci in/ali uporabniki lahko uporabljajo podatke na spletnem mestu Mmm Recepti le za namen, za katerega so namenjeni. Spletno mesto Mmm Recepti je namenjeno posredovanju kulinaričnih informacij med obiskovalci in/ali uporabniki spletnega mesta in podajanju kulinaričnih informacij in idej.
Spletno mesto Mmm Recepti je namenjeno zbiranju podatkov in informacij o receptih in kulinaričnih vsebinah. Podatke, pridobljene na spletnem mestu Mercator kulinarika, lahko obiskovalec in/ali uporabnik uporablja le za lastne osebne ali poslovne namene, ni pa jih dovoljeno distribuirati naprej brez pisnega soglasja Mercator, d.d., in posameznih avtorjev.

10. člen

Vsi morebitni nasveti, ki so vezani na zdravje, so zgolj informativne narave in v nobenem primeru ne nadomeščajo strokovnega nasveta ali mnenja oziroma terapije za to usposobljenega in kvalificiranega osebja medicinske, farmacevtske in/ali drugih strok.

11. člen

Uporabniki spletenega mesta Mmm Recepti brez pisnega soglasja Mercator, d.d., v objavljenih vsebinah ne smejo objavljati oglasov. Prepovedano je vsako oglaševanje s strani uporabnikov, brez pisnega soglasja Mercator, d.d. Med oglaševanje za potrebe teh splošnih pogojev sodi tudi izpostavljanje ali hvaljenje posameznih izdelkov ali pozivanje k nakupu le teh.

Administratorji spletnega mesta Mmm Recepti bodo vsako oglaševanje nemudoma izbrisali iz spletnega mesta. V primeru nadaljnjega oglaševanja s strani posameznega uporabnika si Mercator, d.d., po predhodnem opominu pridržuje pravico, da takšnega uporabnika izbriše iz seznama uporabnikov in mu onemogoči objavo vsebin na spletnem mestu Mmm Recepti.

12. člen

Uporabnik spletnega mesta Mmm Recepti je za svoje uporabniško ime in geslo odgovoren sam in sprejema tudi posledice, ki lahko nastanejo zaradi kraje identitete oz. kraje uporabniškega imena in gesla. Uporabniško ime in geslo nista prenosljiva, uporabnik pa ju lahko uporablja na različnih računalnikih.

13. člen

Uporabnik, ki na spletnem mestu Mmm Recepti prispeva vsebine, recepte, zapise na forum, slike ali video vsebine, ipd., ne more zahtevati izbrisa ali umika svojih zapisov.

V ta namen uporabnik brezplačno preda Mercator, d.d., neekskluzivne avtorske pravice za objavo vsebin, receptov, zapisov na forumu, slik ali video vsebine, ipd. in dovoljuje, da so navedene vsebine objavljene brez časovne omejitve.

14. člen

Uporabnik odgovarja za vse svoje objavljene vsebine in z objavo izrecno potrjuje, da je avtor vseh objavljenih vsebin ali pa ima na vseh objavljenih vsebinah urejene in nase prenesene avtorskopravne pravice in ji lahko skladno z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah objavi na spletnem mestu Mmm Recepti.

Objavljanje vsebin, receptov, zapisov na forumu, slik ali video vsebine, ipd., ki so avtorsko zaščiteni, ni dovoljeno, saj so uporabniki odgovorni za vsebino, ki jo pošiljajo na internet oz. na spletno mesto Mmm Recepti. Uporabnik je skladno s pozitivno zakonodajo Republike Slovenije odškodninsko in kazensko odgovoren za morebitno kršitev avtorskih pravic in odgovarja za vso nastalo škodo tako družbi Mercator, d.d. kot tretjim osebam. Mercator, d.d. ima od uporabnika pravico uveljaviti regresni zahtevek za vso nastalo škodo in stroške nastale zaradi kršitve avtorskih pravic.

Z oddajo vsebin, receptov, zapisov na forumu, slik ali video vsebin, ipd. na spletnem mestu Mmm Recepti se uporabnik izrecno strinja s predmetnimi pogoji uporabe in družbi Mercator, d.d., dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih, drugih zunanjih fizičnih ali elektronskih medijih ter na zunanjih družabnih medijih (kot na primer, vendar ne omejeno na: youtube, twitter, facebook,...) in sicer vse za neomejen čas. Mercator, d.d. ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Mercator, d.d., vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Uporabnik hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic na vsebini, receptih, zapisih na forumu, slikah ali video vsebinah ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na Mercator, d.d.

15. člen

Tehnični pogoji za objavo recepta uporabnika na spletnem mestu Mmm Recepti so uporabniku na voljo znotraj uporabniškega profila, neposredno na spletni strani, kjer se oddajajo predlogi novih receptov.

16. člen

Mercator, d.d., se zavezuje, da bo varoval osebne podatke, ki mu jih posredujejo uporabniki skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, Mercator, d.d., uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje navedenih podatkov.

Vsi osebni podatki, ki se pridobijo ob dostopu in raznih prijavah, so namenjeni izključno za preverjanje verodostojnosti uporabnika ob prijavi in uporabi spletnega mesta Mmm Recepti in za potrebe uredniške politike na spletnem mestu Mmm Recepti.

Mercator, d.d., se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov (obiskovalcev in uporabnikov).

Mercator, d.d., za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev Mmm Recepti.

Uporabnik baze podatkov je družba Mercator, d.d., in v njej zaposlene osebe, ki z bazo upravičeno upravljajo. Za potrebe izvajanja urednikovanja spletnega mesta Mmm Recepti družba Mercator, d.d., lahko sodeluje z zunanjimi partnerji, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju osebnih podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

17. člen

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ima kupec pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje družba Mercator, d.d. Podatke lahko popravi v svojem uporabniškem profilu na spletnem mestu Mmm Recepti ali pa s pisnim zahtevkom na Mercator, d.d.,  Operativni marketing, Služba za pospeševanje prodaje kateremu mora predložiti uradno dokazilo o svoji identiteti in naslovu.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov na spletnem mestu Mmm Recepti je Mercator, d.d., dosegljiv na kontaktnih naslovih, ki so objavljeni na spletnih straneh Mmm Recepti.

18. člen

Uporabnik spletnega mesta Mmm Recepti se strinja s tem, da lahko Mercator, d.d., v bazi shrani naslednje informacije:e-naslov, geslo, vzdevek, profilno sliko. Mercator, d.d., uporabnikovih podatkov, razen tistih, pri katerih posebej piše, da so namenjeni objavi (vzdevek oz. spletno ime), ne bo posredovala tretjim osebam, razen v primeru sodnega naloga ali upravičene zahteve državnega organa. Mercator, d.d., ne bo pošiljal masovne pošte, razen elektronskih novic, če se bo uporabnik nanje prijavil in elektronskih pisem, ki imajo pomembne informacije za vse uporabnike ali pa so pomembni za nadaljevanje statusa uporabnika.

19. člen

Oglasna sporočila Mercator, d.d., bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Mercator, d.d., brez izrecnega dovoljenja otrokovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako Mercator, d.d., tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki.

20. člen

Mnenja oziroma komentarji uporabnikov ob različnih receptih ali objave na forumih, ki jih napišejo uporabniki, so del funkcionalnosti spletnega mesta Mmm Recepti, ki so namenjene skupnosti uporabnikov in ne odražajo stališč in mnenj Mercator, d.d. Mercator, d.d., omogoča, da mnenje napiše katerikoli registrirani uporabnik spletnega mesta Mmm Recepti. Mercator, d.d., ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli v nasprotju z 6. členom teh splošnih pogojev ali so kako drugače žaljivi, obsceni ali po mnenju Mercator, d.d., ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

21. člen

Registracija:

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku;

Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu;

Za potrebe registracije, prijave in uporabe spletnega mesta Mmm Recepti Mercator, d.d., zbira naslednje podatke:

obvezni podatki

  • e-naslov
  • geslo v skriti obliki
  •  vzdevek oz. spletno ime

neobvezni podatki

  • profilna fotografija uporabnika vezana na vzdevek oz. spletno ime uporabnika

Z registracijo uporabnik soglaša s prejemanjem obvestil na navedeni elektronski naslov, pri čemer gre za obvestila o posebnih ugodnostih in akcijah, predstavitvah novih izdelkov in o morebitnih aktualnih nagradnih igrah. Število prejetih obvestil o vsebinskih novostih na spletnem mestu Mmm Recepti je odvisno od, s strani uporabnika, izbrane želene pogostoti obveščanja.

Za točnost podatkov, ki jih uporabnik vnese, Mercator, d.d., ne odgovarja;

22. člen

V primeru spora ali razlage teh splošnih pogojev si bo družba Mercator, d.d., prizadevala po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo, če pa to ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 03.06.2011

Mercator, d.d., ki ga po pooblastilu zastopa direktorica operativnega marketinga Tina Petkovšek